Learning

יש פתרון למלכודת הדיגיטלית?

מחקר שנערך במכון UED להעצמת משתמשים מגלה כי יש דרך להתחמק ממסכי העשן של המלכודת הדיגיטלית * עורכי המחקר, ד"ר דוד גלולה וצוות המכון: "דור ה-Y כבר לא מוכן להסתפק בשמישות ובחוויה שמציעות ענקיות התוכן הדיגיטלי. הם רוצים שהטכנולוגיה תשנה להם את החיים". 51% מהמשתמשים כבר מדווחים כי טכנולוגיה שינתה את משמעות חייהם.